Aanmelden

Toelating tot het programma kun je krijgen als ...

 • ... aan jou ten minste de graad WO-bachelor van een geesteswetenschappelijke of sociaalwetenschappelijke opleiding anders dan Duitse taal en cultuur/Duitse taal en letterkunde/Duitslandstudies in het wetenschappelijk onderwijs is verleend;

 • ... je over voldoende kennis van de voertaal van de opleiding beschikt, d.w.z. als je de Duitse taal op minimaal het niveau B2 volgens het Europees Referentiekader (ERK) beheerst. Dit dien je aan te tonen via een certificaat van bijv. een universiteit of het Goethe Instituut of een vergelijkbare instantie;

 • ... je aantoonbaar ten minste 30 ECTS aan inhoudelijke bestudering van de Duitse taal en cultuur; d.w.z. op het gebied van de Duitse taalkunde, letterkunde, cultuurkunde of geschiedenis op WO-niveau hebt behaald.

Een toelatingscommissie met vertegenwoordigers van de iedere universiteit zal je dossier beoordelen.

 

Wil je je aanmelden voor onze masteropleiding? Dan zijn de volgende 2 stappen belangrijk.

Stap 1:
Stuur vóór 15 mei (Amsterdam), vóór 30 april (Nijmegen)) of vóór 1 april (Utrecht) 2018 een dossier met de volgende stukken op naar de universiteit waar je wilt studeren. Per september 2018 kan dit dus in Amsterdam (UvA), Utrecht (UU) en Nijmegen (RU):

 • CV
 • motivatiebrief, waarin twee vakken/studieonderdelen die je relevant acht voor deze opleiding uitgelicht worden – je schrijft één helft van de motivatiebrief in het Nederlands en één helft in het Duits
 • twee voor de master relevante aanbevelingsbrieven
  (indien mogelijk van een contactpersoon uit het wetenschappelijke veld en/of van een contactpersoon uit het voortgezet onderwijs)
 • bewijs van taalniveau Duits B2, Nederlands NT2 (indien van toepassing)
 • diploma's
 • cijferlijsten
 • kopie paspoort
 • kopie verblijfsvergunning (indien van toepassing)


EN Stap 2
:
Meld je aan bij de universiteit waar je wilt studeren. In september 2018 kan dit in ieder geval in Amsterdam (UvA), Utrecht (UU) en Nijmegen (RU):

 • Universiteit Amsterdam (UvA): Neem contact op met Anna Seidl
 • Universiteit Utrecht (UU): Neem contact op met Barbara Mariacher,

  LET OP: Aanmelden aan de universiteit in Utrecht kan alleen tot 1 april.

 • Universiteit Nijmegen (RU): Neem contact op met Margit Rem.

 Verder informatie:

 

 

 

Heb je interesse, meld je aan! Aanmelden
Bezoek een voorlichting Voorlichtings-
dagen