Arbeidsmarkt

Studeren met baankansen. Duitsland is Nederlands belangrijkste handelspartner, en ook op bestuurlijk, politiek en cultureel gebied is er een intensieve uitwisseling tussen beide landen. Het is dus van belang dat in Nederland voldoende mensen kennis hebben van de Duitse taal en cultuur.

Toch wordt er zowel op de korte als de langere termijn een groot tekort aan docenten Duits voor het voortgezet onderwijs verwacht. Alle reden dus om te investeren in de universitaire opleiding van eerstegraads docenten voor het VWO. De educatieve master Duits speelt hierop in en biedt studenten goede kansen op werk in het voortgezet onderwijs.

Zie ook de website van het Duitslandinstituut over het grote lerarentekort.

Met deze opleiding heb je een uitstekende uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Gezien de vraag naar docenten Duits in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en op andere scholen, ben je vrijwel verzekerd van een baan. Op Word leraar in het VO vind je actuele en uitgebreide informatie over carrièremogelijkheden en arbeidsvoorwaarden.

Bron: Schoolleidersonderzoek vak Duits, Actiegroep Duits i.s.m. Duitslandinstituut Amsterdam, Duitse Ambassade Den Haag, Nederlands-Duitse Handelskamer en Goethe Institut Niederlande.

arbeidsmarktperspectief