De vragen over het Bijzonder Masterprogramma Leraar Duits hebben we gebundeld in deze FAQ.

Heb je meer vragen? Stel je vraag via de contactknop en we zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt.

Vraag
Het Masterprogramma 'Toch Leraar Duits' is een pilot. Wie garandeert mij dat het een goed programma is?
Antwoord
Deze opleiding is een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde opleiding. De NVAO beoordeelt en bewaakt de kwaliteit van opleidingen.
Vraag
Hoe ziet de opbouw van het programma eruit?
Antwoord
De uitgebreide beschrijving van het programma kun je vinden onder de navigatie tab 'Programma'.
Vraag
Hoe meld ik mij aan?
Antwoord
Door je dossier vóór 15 april bij de opleiding ‘Toch leraar Duits’ in te dienen EN je aan te melden volgens de procedure van de universiteit waar je wilt studeren. Uitgebreide informatie kun je vinden onder de navigatie tab 'Aanmelden'.
Vraag
Vanaf wanneer kan ik mij aanmelden?
Antwoord
Je kunt je nu aanmelden voor het collegejaar 2017/2018.
Vraag
Kan ik de opleiding combineren met een baan?
Antwoord
Het programma van deze opleiding is pittig en de opleiding wordt niet in deeltijd aangeboden. We raden het niet aan om een baan te combineren met het volgen van deze opleiding.
Vraag
Moet ik voor dit programma naar het buitenland?
Antwoord
Ja, het buitenlandverblijf is een vast onderdeel van het programma.
Vraag
Moet ik solliciteren om geplaatst te kunnen worden voor dit programma?
Antwoord
Een toelatingscommissie bepaalt de toelaatbaarheid van alle studenten. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure kun je vinden onder navigatie tab 'Aanmelden'.
Vraag
Welke eisen worden gesteld aan mijn taalkennis?
Antwoord
Voor de toelating voor dit programma is het vereist dat je over een taalniveau Duits van tenminste B2 beschikt. Tijdens de opleiding brengen we je kennis van de Duitse taal naar een C1/C2-niveau.
Vraag
Wat is de benodigde voorkennis?
Antwoord
Je bent toelaatbaar als:
- je de Duitse taal op tenminste B2-niveau beheerst.
- je tijdens je bachelor of master 30 ec aantoonbaar inhoudelijk aan de bestudering van Duitsland hebt besteed

Een toelatingscommissie toetst in alle gevallen de toelaatbaarheid.
Vraag
Ben ik toelaatbaar als ik tijdens mijn bachelor of master geen 30 ec aan de bestudering van Duitsland besteed?
Antwoord
Neem contact op met de contactpersoon van de universiteit waar je wilt studeren.
Vraag
Kan ik vrijstellingen krijgen?
Antwoord
In deze opleiding worden geen vrijstellingen gegeven, er wordt altijd naar een maatwerk oplossing gezocht. Als je een vakgebied al beheerst – laten we als voorbeeld nemen dat je geen taalverwerving meer nodig hebt – wordt er gekeken bij welk vakgebied je wel nog iets zou moeten bijleren.
Vraag
Ik ben een Muttersprachler. Wat betekent dit voor mijn toelating?
Antwoord
Dit zou betekenen dat de taaleis geen probleem voor je is. Daarnaast zou je wellicht geen taalverwerving hoeven te volgen, maar wel vakken die je leren hoe je Duits aan een schoolklas onderwijst. In deze opleiding worden geen vrijstellingen gegeven.
De overige eisen zijn ook voor studenten van Duitse afkomst geldig: 30 ec die aantoonbaar aan de bestudering van Duitsland zijn besteed, of een diepgaande specialisatie in letterkunde, cultuurkunde of taalkunde.
Vraag
Hoe gaat de samenwerking tussen de vijf universiteiten?
Antwoord
Het programma is ontwikkeld door de vijf universiteiten en wordt gesteund door het ministerie van OC&W. Je schrijft je in bij één van de 5 universiteiten. Naast vakken aan deze universiteit volg je ook vijf colleges met alle studenten van de vijf universiteiten gezamenlijk. Het is de bedoeling dat je daarvoor gaat reizen. Deze vijf vakken vinden plaats in verschillende semesters, waardoor dit ook mogelijk is.
Vraag
Kan ik deze opleiding in deeltijd doen?
Antwoord
Nee, vooralsnog wordt de opleiding alleen als voltijd opleiding aangeboden.
Vraag
Ik heb al een master gevolgd. Welk collegegeld betaal ik?
Antwoord
Het collegegeld voor een lerarenopleiding bedraagt altijd het wettelijke collegegeld, ook als het je tweede master is. Dit geldt ook voor deze master.
Vraag
Kan ik vanuit het HBO in deze master instromen?
Antwoord
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding dien je in het bezit te zijn van ten minste een WO-bachelor diploma van een geesteswetenschappelijke of sociaalwetenschappelijke opleiding (anders dan Duitse taal en cultuur/Duitse taal en letterkunde/Duitslandstudies).
Heb je interesse, meld je aan! Aanmelden
Bezoek een voorlichting Voorlichtings-
dagen