Financiën

Voor de studiefinanciering van het Bijzonder Masterprogramma Leraar Duits zijn er meerdere mogelijkheden.

Als je na je bachelor wilt doorstuderen, is een master het logische vervolg. Of je daarvoor nog studiefinanciering krijgt, hangt af van de bachelor die je hebt gedaan en de master die je wilt gaan doen. Op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs kun je zien of je voor studiefinanciering in aanmerking komt.

Studenten die zich vanaf september 2015 voor het eerst inschrijven voor een voltijd universitaire lerarenopleiding of een afstudeerrichting in een voltijd universitaire (educatieve) master die opleidt tot een eerstegraads bevoegdheid in een van de volgende tekortvakken Nederlands, Engels, Frans, Duits Grieks, Latijn, Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een (extra) tegemoetkoming voor studiekosten. De eenmalige tegemoetkoming bedraagt voor studenten in de schoolvakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn 3000 euro en voor studenten in de schoolvakken Natuurkunde, Wiskunde of Scheikunde 5000 euro. Deze tegemoetkoming wordt omgezet in een gift als de student binnen de nominale studieduur en een uitlooptermijn van een half jaar de eerstegraads bevoegdheid behaalt.De student heeft niet eerder dan twee jaar voor aanvang van de lerarenopleiding of de afstudeerrichting tot leraar de vooropleiding afgerond (voor eenjarige lerarenopleidingen de universitaire master, voor tweejarige educatieve masters de universitaire bachelor in een vak dat aansluit het schoolvak).

Indienen aanvragen  

Deze regeling geldt tot en met de instroom van september 2018. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen, als je in september begint tot en met 31 oktober van het lopende collegejaar, als je in februari start tot en met 31 maart van het lopende collegejaar, bij  DUO met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.  Voor vragen over de ingediende aanvraag of de uitbetaling van de tegemoetkoming kun je contact opnemen met DUO, tel. 050 - 599 90 99. 

Collegegeld bij tweede master

Het collegegeld voor lerarenopleidingen bedraagt altijd het wettelijk collegegeld, ook als het je tweede master betreft. Dit geldt ook voor deze master.