Programma

‘Toch leraar Duits’ richt zich op studenten met een ander bachelordiploma dan Duitse taal en cultuur. Deze tweejarige master is het resultaat van een unieke samenwerking tussen vijf universiteiten: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. Zij hebben het programma gezamenlijk samengesteld, elke universiteit heeft een gedeelte van het curriculum ontwikkeld.

De huidige studenten hebben zich ingeschreven bij één van de universiteiten (Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen of Universiteit Leiden). Hier volgen zij taalvaardigheidscursussen, pedagogische en didactische vakken, en schrijven zij ook hun scriptie. De studenten doen veel praktijkervaring op tijdens stages in de onder- en in de bovenbouw. Het vakinhoudelijk deel van het curriculum worden gevolgd met alle studenten van de vijf universiteiten gezamenlijk. Het curriculum richt zich naast taal- en literatuurwetenschap op de politieke, maatschappelijke, culturele en historische aspecten van het hedendaagse Duitsland en leiden de studenten op tot echte Duitslandexperts. In alle vakken wordt de brug geslagen naar vakdidactiek zodat  de vakinhoud vertaald kan worden naar het niveau van scholieren.

Buitenland

Om zich echt in de Duitse cultuur en maatschappij onder te dompelen, hun kennis te verbreden en hun taalniveau te verbeteren studeerden de studenten één semester aan een universiteit in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Hier volgden zij niet alleen vakken waarmee ze hun kennis van Duitse taalkunde, letterkunde of cultuurwetenschap verdiepten, maar ook vakdidactische vakken. 

Didactiek en stage

In samenwerking met de lerarenopleiding van de universiteit waar de student is ingeschreven is er ruime aandacht voor didactische en pedagogische vakken. Centraal staan onderwerpen over het plannen, uitvoeren en evalueren van onderwijs. De studenten maken zich theorieën eigen over het leren en onderwijzen, klassenmanagement en communicatie. We willen studenten opleiden, die hun creativiteit willen inzetten voor een inspirerende en afwisselende leeromgeving. Zij leren didactisch te reflecteren op vragen over de vakinhoud en processen in de klas. Tijdens stages in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs verbinden zij theorie en praktijk en doen zij veel praktijkervaring op. Een supervisor begeleidt hen bij het leerproces.

Scriptie

De studenten ronden de opleiding af met het schrijven van een Duitstalige scriptie, waarin zij de behandeling van een onderwerp uit één van de bovengenoemde Duitse vakgebieden met vakdidactiek combineren.