Programma

‘Toch leraar Duits’ richt zich op studenten met een ander bachelordiploma dan Duitse taal en cultuur. Deze tweejarige master is het resultaat van een unieke samenwerking tussen vijf universiteiten: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht. Zij hebben het programma gezamenlijk samengesteld, elke universiteit heeft een gedeelte van het curriculum ontwikkeld.

Je schrijft je in bij één van de universiteiten (voor start in september 2018 zijn dat Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit). Hier volg je taalvaardigheidscursussen, pedagogische en didactische vakken, en schrijf je ook je scriptie. Je doet veel praktijkervaring op tijdens stages in de onder- en in de bovenbouw. Het vakinhoudelijk deel van het curriculum volg je met alle studenten van de vijf universiteiten gezamenlijk. Het curriculum richt zich naast taal- en literatuurwetenschap op de politieke, maatschappelijke, culturele en historische aspecten van het hedendaagse Duitsland en leiden je op tot een echte Duitslandexpert. In alle vakken wordt de brug geslagen naar vakdidactiek zodat je de vakinhoud weet te vertalen naar het niveau van scholieren.
Je profiteert dus van de expertise van een topteam van vakexperts van vijf universiteiten dat zich voor jou inzet om je aan de vakinhoudelijke en didactische kennis te helpen die je als toekomstige leraar nodig hebt.

Buitenland

Om je echt in de Duitse cultuur en maatschappij onder te dompelen, je kennis te verbreden en je taalniveau te verbeteren studeer je één semester aan een universiteit in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Hier volg je niet alleen vakken waarmee je je kennis van Duitse taalkunde, letterkunde of cultuurwetenschap verdiept, maar ook vakdidactische vakken. 

Didactiek en stage

In samenwerking met de lerarenopleiding van jouw universiteit is er ruime aandacht voor didactische en pedagogische vakken. Centraal staan onderwerpen over het plannen, uitvoeren en evalueren van onderwijs. Je maakt je theorieën eigen over het leren en onderwijzen, klassenmanagement en communicatie. We willen studenten opleiden, die hun creativiteit willen inzetten voor een inspirerende en afwisselende leeromgeving. Je leert didactisch te reflecteren op vragen over de vakinhoud en processen in de klas. Tijdens stages in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs verbind je theorie en praktijk en doe je veel praktijkervaring op. Een supervisor begeleid je leerproces.

Scriptie

Je rondt de opleiding af met het schrijven van een Duitstalige scriptie, waarin je de behandeling van een onderwerp uit één van de bovengenoemde Duitse vakgebieden met vakdidactiek combineert.

Heb je interesse, meld je aan! Aanmelden
Bezoek een voorlichting Voorlichtings-
dagen